Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Dopis prezidentovy USA


Vedení naší národní ligy zaslalo dopis panu Baracku Obamovi, presidentovi USA. V dopise jsme ocenili jeho rozhodnutí rozšířit možnost obrany proti terorismu spoluprací s dalšími státy, protože i dle našeho názoru je boj proti terorismu a dalším formám násilí a bezpráví společnou záležitostí a vyžaduje spolupráci všech bez ohledu na náboženskou, národností a politickou příslušnost. Dopis přílohou.
 

His Excellency

President of the USA

Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave NW

Washington D.C. 20 500
U.S.A.Dear Mr President, 06 October 2009The ambition of our League for the Defence of Human Dignity, civic association, is to advocate and help decent people in these complicated times. We really appreciate your decision not to build the radar in the Czech Republic, which was supposed to be used as exclusive US equipment against terrorist missiles.

All decent and responsible people should fight terrorism, extremist groups and movements regardless of race, nationality or political affiliation, therefore, we fully understand and foster your view.

Your decision opens new opportunities and offers much deeper cooperation in amicably resolving controversial issues and problems, which is what our League would like to promote.

Yours sincerely,

Dr. Josef Trhlík
President of the League for the Defence of Human Dignity civic association
Vice-president of the International League for the Defence of Human Dignity and Security
Czech Republic
 


Z Bílého domu nám po pár dnech odpověděli a výsledkem je,že jsme byli zařazeni na tzv.mail list presidentské kanceláře, to znamená do adresáře organizací, institucí i jednotlivců, kteří mají možnost přímo zasílat své zprávy na „superior administraci Bílého domu“. Současně naše liga získala přístupy na specializované diskusní webové stránky a další komunikační, společenská média Bílého domu, která jsou tématicky zaměřena např. na zahraniční politiku, životní prostředí apod. Musíme vysoce ocenit přístup administrace pana presidenta Obamy - diskuse a rozvíjení kontaktů bez předsudků a zaujatosti je věc životně důležitá  ( i v naší zemi).

Příprava spolupráce na rok 2010

Koncem října 2009 proběhlo v Moskvě jednání předsedy naší národní ligy a vicepresidenta Mezinárodní ligy na ochranu lidské důstojnosti a bezpečí Dr. Josefa Trhlíka s vedením Mezinárodní ligy v čele s presidentem V. V. Varennikovem. Byly projednány boby spolupráce v příštím roce. Tak například i v roce 2010 proběhnou jazykové kurzy pro mládež. Díky iniciativě generálního tajemníka španělské národní ligy Frederiko Majorovi ( bývalí ředitel UNESCO) je v přípravě setkání mládeže s tématem Udržení a rozvoj evropského kulturního dědictví.

Setkání sousedů

Předseda české národní ligy také jednal s panem Laslo Karvajem-vedoucím činovníkem maďarské národní ligy.
Z iniciativy maďarské strany společně připravujeme setkání národních lig Višegrádské čtyřky.Cílem je prohloubení spolupráce ve střední Evropě .Setkání proběhne začátkem roku 2010 s podporou maďarského ministerstva zahraničních věcí.
 

Vyznamenání Ing. K. Feixe

Udělen řád  Dignity


Mezinárodní  Liga na ochranu lidské důstojnosti a bezpečí  udělila řád  Dignity ( Důstojnost) ing.Karlu Feixovi, generálnímu řediteli  společnosti Český porcelán. Ocenila tak přínos tohoto  evropsky významného  obchodníka  k rozvoji  ekonomických aktivit bez ohledu  na politická zřízení a systémy. Pan  Feix již  čtyřicet let  vede firmu, která je  celosvětově známá  především produkcí porcelánu s cibulovým vzorem. Řád  předal  viceprezident Mezinárodní Ligy a předseda  české Ligy dr. J.Trhlík, společně s delegací mezinárodního vedení.

Novinky

Prezident:

V.V.Varenikov

První viceprezidenti:

V.V.Gorgatko-president nadačního fondu
B.V.Gromov-guvernátor Moskevské oblasti
Dr.M.P.Lavrenenko-gen.sekretář Ligy
Ing.A.M.Snegov-president Mez.nadace

Vicepresidenti:

Jukio Hatojama - předseda Ligy Japonsko - Předseda Japonské vlády
Dr. Gino Tadaši - gen.tajemník ligy Japonsko
Frederiko Major - předseda Ligy-Španělsko
Dr.Josef Trhlík - předseda Ligy Česká republika
I.B.Erešova - proděkan Mez. university
Laslo Ešič - delegát Mez. Ligy-Bosna a Hercegovina
R.G.Orandžanjan - předseda Ligy  Arménie
Rochas  Miller - předseda  Ligy Venezuela
A.F.Neruch - předseda  Ligy Moldávie
Bartolomeo Ribas - tajemník Ligy Španělko
Petr Skulski - předseda Ligy Polsko
A.I.Butenko - Ukrajina

Kde  jsou  samostatné národní ligy

Bulharko
Kyrgistán
Japonsko
Arménie
Maďarsko
Česká republika
Polsko
Francie+orgány UNESCO
Srbsko
Venezuela
Gruzie
Rakousko
Turecko
Moldávie
Afganistan
Azerbajdžan
Španělko
Brazílie
Dominikánská republika
Izrael

Zastoupení  Mezinárodní ligy ( delegatůra)

USA+orgány OSN
Ukrajina
Bosna a Hercegovina
Předněsterská  Moldavská  republika
Belgie+orgány EU

Peníze z Evropských  fondů

Česká liga na ochranu lidské důstojnosti bezúplatně  sprotředkuje poradenskou službu, či přípravu veškeré dokumentace, pro získání dotací z Evropských  fondů. Týká se to  také přeshraniční  spolupráce, kdy prostřednictvím příslušné národní ligy najdeme odpovídajícího partnera. Naše pomoc se týká  veškeré problematiky  v oblasti práce s lidmi, ale i investičních akcí. Případné náklady jsou hrazeny jen v případě schválení dotace.Napište nám  stručný záměr - předáme jej  k posouzení - nic to nestojí.

Případným zájemcům  z řad  studentů, škol a občanských sdružení rádi zašleme konkrétní požadavky na mezinárodní spolupráci  při grantových projektech, které dostáváme z jednotlivých zemí EU a Bruselu . 
 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta