Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Nabídka na spolupráci

Z Bruselského zastoupení jsme dostali šest nabídek na spolupráci a k
zapojení do konkrétních projektů. V případě, že nebude zájem v naší
Lize, předejte prosím dále nejlépe do škol a na university.
Témata jsou jsou velmi aktuální: Kyber šikana, Boj proti týrání dětí apod.,
Kontakní osoby jsou přímo v nabídkových listech.

Prosíme jen o zaslání infromace, kam jste tyto nabídky předali, případně
kdo jich využil přímo z našich stránek. K účasti není třeba být členem
našeho sdružení. Níže jsi můžete vybrat z následujících možností.

Významné změny

Rozum a srdce

Evropská liga

Jak již víte, byla naše Liga zaregistrována jako organizace Evropské komise hájící
zájmy občanů Evropské unie v oblastech humanitárních, ochrany práv cizinců a zvláště dětí
a v neposlední řadě při nekomerční výměně obchodních kontaktů a zkušeností živnostníků
a malých podniků program: obchod jako prostředek zvyšování kvality života. Je nesporné, že
naše liga si za dobu své činnosti získala již dobré jméno, to se mimo jiné odráží i v tom, že
že v našem sdružení jsou nyní i občané ze Slovinska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bosny a
Hercegoviny, Maďarska , Polska a Velké Británie.

Integrační trendy v Evropě nesporně postupují, navíc naše práce rozhodně
přesahuje hranice jednoho státu a na tuto situaci musí reagovat i naše sdružení. Proto valná
hromada, která se konala 6.ledna 2011 přijala zásadní rozhodnutí.

Valná hromada schválila změnu názvu na Evropská liga na ochranu lidské
důstojnosti, o.s. a její ekvivalent v jazycích EU. Změnou stanov byl zřízen Výkonný výbor( VV), který sdružuje zástupce všech organizací, které uzavřely s našim sdružením smlouvu o spolupráci a kooperaci. President Výkonného výboru se bude rotačně měnit každé
dva roky. Tyto změny nám umožní koordinaci a sjednocení postupu vůči orgánům EU a
dávají předpoklad pro vyšší zapojení do grantového systému, zvláště pak v programech
tzv. přeshraniční spolupráce ( zatím nejméně čerpaná položka).

Naše sdružení, je na základě smlouvy, stále rovnocenným partnerem Mezinárodní
ligy pro ochranu lidské důstojnosti a bezpečí.Smlouvy jsou i s podepsány s obdobnými
organizace na Ukrajině a v některých zemích EU již nejde jen o národní Ligy, ale vůbec
o organizace obdobného zaměření. Měřítkem není název, ale je to výsledek společných
pracovních výsledků. Je potěšitelný konkrétní zájem o kontakty s naším sdružením.

Evropská liga se může stát významnou platformou pro přípravu programů v rámci
EU. Musíme přispět k této integraci rozumu a srdcí rozum jako prostředek komunikace a
srdce jako klíč k humanitě.

Výroční schůze za rok 2010

Dne 6.ledna 2011 proběhla výroční schůze našeho sdružení. Je potěšitelné, že se jí účastnilo téměř 80 procent našich členů. Při hodnocení práce v uplynulém roce jsme konstatovali, že se nám všechny body podařilo splnit, ale s vyjímkou jednoho vydání knihy ruských a ukrajinských pohádek. Vše je v přípravné fázi, sháníme sponzory. Valná hromada také přijala změnu stanov viz. zvláštní článek. Dle stanov byla provedena volba výboru byl potvrzen stávající, který tak získal mandát na další tři roky.O plánech do letošního roku pojednává zvláštní článek. Na závěr valná hromada přijala nové členy ze Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Slovinska, Velké Británie a Bulharska. Připravují se smlouvy o spolupráci s některými mezinárodními humanitárními organizace realizace do března 2011 ( tři smlouvy již bylypodepsány).

Plán práce na rok 2011

 • zahájit systém školení pro podnikatele , ale i studenty o možnostech podnikání v RF a dalších zemích SNS-v tomto případně kooperovat se slovenskou Ligou, Nitranskou universitou či Mezinárodním institutem
  humanitárních vztahů projekt  www.vašeprofese.cz profesní poradenství a vzdělávání
 • dokončit program a v podzimních měsících zahájit či otevřít informační středisko Ligy v BiH.
 • školící programy , informační bloky o EU apod.
 • na červen ke dni dětí se pokusit udělat akci "Pozvi si kamaráda" ke Dni dětí pozvat domů na oběd kamaráda ze školy, školky cizince žijícího v CZ
  akce public relation
 • společně s Mezinárodním fondem uspořádat kurz anglického a ruského spojený s programem Mladá diplomacie práce UNESCO, OSN a
  mez.humanitárních organizací, který již proběhl v Bulharsku a nyní bude v Černé Hoře
 • v červnu na pozvání regionální vlády Západní Sibiře organizovat pracovní
  setkání v oblasti Bajkal možnosti hospodářské spolupráce, výměny investic
 • obnovit vydávání bulletinu s obchodními nabídkami

   

Hledáme pomoc pro přátele v Bosně

Na přiložených fotografiích se můžete seznámit s rozsáhlými záplavami, které postihly část Bosny. Toto jsou zábery z města Ugljevik a Bieljanina, kde se dokonce protrhla horská přehrada. Právě v této oblasti připravujeme významný  "evropský projekt". Koordinátor naší ligy pro Balkán, pan Lazo Ješič, nás infromovat, že by velmi potřebovali zapůjčit vysoušeče, darovat desinfekční prostředky a pomůcky pro sanaci. Kdo chce a může pomoci, ať se spojí s naší ligou.

43 FOTOGRAFIJE sa svih lokacija Bijeljina Poplava43 FOTOGRAFIJE sa svih lokacija Bijeljina Poplava43 FOTOGRAFIJE sa svih lokacija Bijeljina Poplava43 FOTOGRAFIJE sa svih lokacija Bijeljina Poplava 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta