Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Brjanská oblast RF možnost investic

 Přímo od vedení Brjanské oblasti v RF,  jsem dostaly náměty na možnou ekonomickou spolupráci.

Je zde možnost investic do lesní průmyslu (jednu třetinu oblasti pokrývají  lesy ), vítaná je spolupráce ve stavebnictv, ale i třeba při vybudování kapacit  pro zpracování lesních plodů. Velmi chybí malá jatka a projekty na zpracování zemědělské produkce (možnost  eko  zemědělství ).

Za perspektivní lze považovat společnou cestovní agenturu pro návštěvy českých lázní a vůbec zemí EU.

Oblast je vzdálena 400 kilometrů od Moskvy směrem k hranicím Ukrajiny. Přes oblast vedou železniční i silniční cesty z Ruské federace do Polska, Slovenska, Rumunska a dále na Balkán. Dostupnost je velmi dobrá, doplněná centrálním letištěm.

V příloze charakteristika v ruštině.

Případné kontakty předáme.

Dokument v ruštině ZDE

Evropská komise nás požádala o spolupráci

Generální sekretariát Evropské komise nás vyzval k účasti na diskusi o dalším rozvoji humanitární pomoci v rámci EU. Jsou posuzovány záměry organizační, ale i věcné. Někdo preferuje pouhou finanční pomoc, my se spíše zaměřujeme na konkrétní akce nekomerčního charakteru. V tomto směru jsou oceňovány akce, kdy jsme využili internet k získání pomoci a darů pro konkrétní lidi a zcela logicky jsme i na sociálních sítích publikovaly předání této pomoci.

Z doporučení naší Ligy pro Evropskou komisy vybíráme:

  1. Naše organizace Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti, o.s. Doporučuje, aby Evropská komise podpořila vyšší využití současné internetové technologie a společenských sítí, k individualizaci humanitární pomoci, uvědomujeme si, že toto jde jen v oblastech s civilizační strukturou, ale i tak je nutno humanitární pomoc co nejvíce konkretizovat, tak aby organizace jako je naše Liga, byly koordinátorem či zprostředkovatelem náš příklad ukazuje že současné IT technologie to umožňují. Je třeba dát humanitární pomoci osobní rozměr a zbavit jí komerčního stigmatu. Obecný formalismus změnit na formu „od srdce k srdci“. K tomuto jsme připraveni svými zkušenostmi přispět.
  2. Vytvoření rehabilitačních center pro děti zraněné v důsledku válek, náboženských a rasových nepokojů.
  3. Vytváření multikulturních mateřských školek pro adaptaci a integraci cizinců v EU

Schváleny nové stanovy

Ministerstvo vnitra schválilo dne 22.2.2011 nově upravené stanovy, které jsme přijali 6. ledna 2011 na valné hromadě.

Znamená to:

  • bylo oficiálně potvrzeno přejmenování ligy na Evropskou ligu na ochranu lidské důstojnosti
  • ustanovení Výkonného výboru,složeného ze zástupců z  jednotlivých  zemí EU   a spolupracujících   mezinárodních organizací
  • zařazení naší organizace  do rámce obdobných sdružení pracujících v rámci EU a ve spolupráci s Evropskou komisí a parlamentem 

Pro úplnost  opakujeme základní údaje:
Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti o.s.
European league for the defense of humanity dignity,c.a.
IČO:22 66 88 61
IN:22 66 88 61
Registrace Evropské komise  registr organizací  58 16 58 54 227-94
European commision EU interes representatives EC 58 16 58 54 227-94

Zde si je můžete stáhnout

Nové stanovy

Ministerstvo a parlament

Ruská skupina naší Evropské ligy a president naší ligy Dr.Josef Trhlík jednali v Moskvě.

Na Ministerstvu zahraničních věcí se sešli panem V.J.Lebeděnkem ředitelem oddělení mezinárodních společenských organizaci. V parlamentu Ruské federace se pak uskutečnilo vystoupení Dr J.Trhlíka před poslanci zahraničního výboru a pracovní skupinou vedenou poslankyní a místopředsedkyní tohoto výboru Kirou Lukjanovou.

Zástupci vládních a parlamentních orgánů uvítali možnost vzájemně se informovat o možnostech spolupráce v humanitárních otázkách a podpoře  společného úsilí k vytváření atmosféry porozumění v Evropě.

Byly projednány i konkrétní projekty spolupráce týkající se například zapojení Evropské ligy do oslav ukončení Napoleonských válek, obnovy zapomenutých památníků, úpravu pietních míst. Liga již před časem založila pracovní skupinu ze zástupců Francie, Ruska, Německá, Slovenska a Česka.

Ruská strana pak připravila setkání se zástupci velkých ruských firem s mezinárodním významem. Evropská liga prezentovala svůj program a cíle.

Neobvyklá nabídka na výstavu

Frido Aslanyan je světově uznávaný umělec Armén, který vystudoval akademii v Paříži. Vystavoval v New Yorku i Moskvě a řadě dalších míst světa. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i galerijních sbírkách. V poslední době vyvolala velký ohlas jeho expozice na Bienále v Římě. Kromě obrazů, budí pozornost i architektonické návrhy a vybavení interiérů.
Jeden z mála „renesančních „ umělců.

Aslanyn má tradičně dobrý vztah k Česku a Slovensku, zde zažíval své první úspěchy. Rád by zde i prezentoval i díla vrcholné tvorby ( narozen 1938). Proto kdo má zájem či prostory pro uspořádání výstavy je vítán. Doprava děl do CZ či SK bude hrazena, z nostalgie zapůjčení exponátů zdarma.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta