Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Nový místopředseda

Spolupráce s obdobnou organizací jako naše, která pracuje na po celém
území Ukrajiny byla potvrzena tím, že se Anatolij Butenko stal viceprezidentem výkonného
výboru Evropské ligy na ochranu lidské důstojnosti.

S Ruským červeným křížem

V Budapešti proběhlo jednání s V.V.Gorbatkem ( bývalí známí kosmonaut), který je
prezidentem Humanitárního fondu RF a A.Snegovem viceprezidentem sociálního fondu
Ruského červeného kříže. Byly projednány možnosti zajištění kontaktů pro pobyt ruských
sociálně slabých dětí a důchodců v lázních v Maďarsku a České republice. Program by měl
začít v příštím roce a pro české lázně přinese řadu ekonomických možností.

Pro spolupráci mládeže

V srpnu proběhlo v naší republice jednání zástupců naší ligy se členy regionálního
parlamentu Brjanské oblasti. Na žádost delegace jsme projednali možnosti výměny
sportovních delegací mládeže, organizování ozdravných pobytů v CZ a případné zapojení
studentů do programů EU a příhraniční spolupráce s Ukrajinou a RF.

Evropská liga plně obstála

Tak jako každý rok musela naše organizace v září podstoupit aktualizaci naší
registrace u Evropské komise. Celý proces byl dne 5.září úspěšně dokončen a naše
organizace je součástí panelu Hlas Evropy kde jsme registrováni pro oblasti:
- Humanitární práce
- práce s mládeží
- rozvoj mezinárodního obchodu malých firem
- publicita a media
- zastupování zájmů národnostních menšin a etnik

To nám umožňuje připomínkovat návrhy zákonu Evropského parlamentu, podávat
podněty a předkládat návrhy k připravované legislativě a aktivně se podílet při tvorbě
vyhlášek a programů. Pro nás spíše teoretickou možností je vyslat zástupce k Evropské
komisy a do Evropského parlamentu k tzv. aktivnímu lobingu to znamená přímou možnost
přesvědčovat zákonodárce o našich návrzích.

Liga ve Velké Británii

Členkou naší ligy je stala Mgr. Yana Zdenek z Velké Británie. Je to úspěšná, mladá
desinatérka návrhářka především v oblasti grafiky. V Británie pracuje pro několik
humanitárních organizací a má zkušenosti hlavně v oblasti přípravy informačních
kampaní. Pro případnou spolupráci rádi předáme kontakt uvítáme i upozornění na soutěže a
tendry v oblasti užité grafiky.

Yana se stala i členkou výkonného výboru naší ligy a věříme, že přispěje ke
koordinaci s organizací ve Velké Británii. Již před časem jsme byli oslovení k účasti na
společných akcích, především v oblasti genderových anket a péči o sociálně vyloučené
spoluobčany.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta