Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Připojte se k naší Facebook stránce

Přidejte se k Facebook stránce naší ligy. Sdílejte, komentujte, a publikujte své názory.

Like our Facebook page. Share, comment, a publish your opinions.

 

Setkání delegace Evropské ligy s ekumenickým patriarchou

Zatímco Úřad římského papeže prezentuje katolickou část křesťanstva, ekumenický patriarcha je duchovním vůdcem pravoslavných křesťanů celého světa, respektive křesťanů bývalé Byzantské církve, tedy například také ortodoxních Maronitů, Aramejců, Koptů atd. Je nejvyšší církevní autoritou pro zhruba jednu miliardu lidí z celého světa.

Současný ekumenický patriarcha Bartoloměj I., známý bojovník za náboženskou svobodu a propagátor mezikulturního dialogu, často vyjíždí z tradičního konstantinopolského sídla ekumenického patriarchátu na cesty za svými věřícími po celém světě a setkání se zástupci společenských organizací, místních církví, ale také zástupci státních organizací a institucí.

Vedení naší Evropské ligy na ochranu lidské důstojnosti se dostalo velké cti se jednoho z takových setkání zúčastnit, a to u příležitosti první návštěvy Jeho Svátosti Bartoloměje I. v řeckém klášteře sesterského pravoslavného a misijního řádu Lydia v pobřežním městečku Asprovalta.

Ekumenického patriarchu doprovázeli další světově významní církevní hodnostáři. Při setkání byla zdůrazněna odpovědnost všech věřících i laiků při zachování míru, cestou uplatnění křesťanské morálky i občanské etiky. „Naše  Evropská liga chce k tomuto přispět prohloubením spolupráce  s organizacemi pomáhajícími obětem etnických válek a náboženského fanatismu. Nesmíme být jen trpícími  svědky zániku naší civilizace a křesťanské  tradice,“ uvedl předseda Evropské ligy Dr.Josef Trhlík. Místopředsedkyně Evropské ligy Mgr. Jana Soukupová byla jmenována koordinátorem humanitární spolupráce ligy s řeckými orgány. Závěr patřil společné zádušní mši za Archimandritu Theophila Zissopoulou, zakladatele a obětavého duchovního vůdce řádu Lydia od r.1958 až do odchodu z tohoto světa v roce 2013. Patriarcha na závěr zasadil ve dvoře kláštera olivový strom na památku své návštěvy a společně s dětmi - nadějí tohoto světa - vypustil bílé holubice na znamení společné touhy všech přítomných po důstojném životě v míru a vzájemné úctě.

Projekt NeziskoveWeby může pomoci i Vaší neziskovce

Vážená nezisková organizace,

velmi si vážíme Vaší práce a rádi bychom Vás v rámci našeho projektu www.NeziskoveWeby.cz
podpořili. Dovolte nám Vám jej v přiloženém souboru stručně představit.

Děkujeme za Váš čas a těšíme na případnou spolupráci


Bc. Andrea Schönová
za realizační tým NeziskoveWeby.cz

Studium v Benátkách

Příznivci a přátelé naší organizace dostali nabídku na studium v rámci evropského programu a to konkrétně v Benátkách. Zájemci obracejte se přímo na  uvedené kontakty. Do 15. března 2015 se zájemci mohou přihlásit do magisterského programu European Master in Human Rights and Democratisation. Dvousemestrální program zahrnuje pobyt v italských Benátkách, exkurzi do Kosova a výzkum na jedné z partnerských univerzit. Více informací o programu naleznete na stránkách
http://www.eiuc.org/education/ema.html a https://www.facebook.com/eiuc.venice

Důkladná certifikace

V rejstříku transparentnosti Evropské komise v rámci kterého působí i naše organizace, proběhla velká inventarizace. Došlo k redukci počtu zapojených organizací na základě jejich aktivity a vztahu k orgánům EU. Příznivá zpráva je, že naše organizace plně obstála v pohovorech a prezentaci naší práce, byla potvrzena naše účast v Rejstříku transparentnosti Evropské komise, včetně vybraných oblastní a výborů. Za nejdůležitější považujeme humanitární panel, sekci mládeže a sekci mezinárodní spolupráce v podpoře obchodních vztahů malých firem a živnostníků.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta