Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Aktuality

Úspěšná certifikace

V srpnu letošního roku opět úspěšně proběhla certifikace naší organizace u Evropské komise v panelu Hlas Transparentnosti. Naše organizace je tak i v roce 2015 bude pokračovat v této spolupráci a zůstaly nám zachovány i okruhy témat humanitární otázky, problematika mládeže, rozvíjení mezinárodní spolupráce a obchodu.

V těchto oblastech budeme konzultování při přípravě zákony a evropských opatření, proto i nadále přivítáme Vaše náměty i připomínky.

Sbírka pokračuje

Úspěšně pokračuje sbírka zimního pracovního oblečení pro patronátní ekologické centrum mládeže. Příště přineseme fotografie z předání.

MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ

SLOVENSKO
Delegace naší organizace jednala na koncem září na Slovensku. Navázali jsme první kontakty s humanitární organizací zabývající se problematikou integrace cizinců do slovenského života a současně jednali se sdružením připravujícím oslavy vítězství nad fašismem.

ŘECKO
Na přelomu září a října jsme se v Soluni (Řecko)  účastnili jednání o další spolupráci Evropské ligy a její nové řecké pobočky. Na zdar spolupráce místní uspořádali slavnostní mši.

Auto jako dar

   Naše organizace se snaží pomáhat potřebným zcela konkrétně a kontrolovatelnou formou. Nevybíráme peníze, nepořádáme sbírky, ale vždy vybereme konkrétní projekt a snažíme se zajistit pomoc přímo od sponzora či dárce. Vyhledáváme partnery a tyto propojujeme. Pomoc je tak konkrétní a přesně vymezená.


   Před časem jsme takto darovali motorový člun (získaný od soukromého dárce) obecní policii v Hřensku. Člun nyní pomáhá chránit majetek občanů při povodních, které v posledních letech tuto obec trápí.


   Nyní jsme předali zánovní automobil Renault Kangoo (dar Victory Media a.s.) integračnímu centru Dvůr pod Kořínkou. Tento malý „ostrůvek“ uprostřed Českého středohoří je nejen venkovským místem odpočinku a rozptýlení pro děti i dospělé, ale především významným zooterapeutickým centrem se speciálním zaměřením na děti a handicapované, a místem přirozené ekologické výchovy a výuky.

Nové informace o činnosti

Zhruba po tříměsíční přestávce začínáme znovu uveřejňovat informace o práci naší organizace. Malý výpadek byl zapříčiněn stážemi našeho vedení v zahraničí a k tomu se ještě přidalo několik služebních cest.

recko 3
Založení ligy a volby v Řecku

V polovině května byla naše delegace v ŘECKU. Konkrétně v Soluni a provincii Kavala. Proběhla řada setkání, při kterých jsme seznámili řecké přátele s principy a posláním naší Ligy. Byl ustaven přípravný výbor. Zúčastnili jsme se také několika předvolebních shromáždění v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a hlavně místních samospráv /správní jednotka Volvi a město Seres/. Tato setkání byla velmi důležitá, protože jsme blíže poznali řecká specifika přípravy a průběhu voleb, a především pak formy a metody předvolební kampaně.

Byznys nabídky

Konkrétním výsledkem je možnost účastnit se aukcí a nákupů pozemků či nemovitostí v přímořských oblastech. Vzhledem k aktuální řecké situaci jde o vysoce zajímavou nabídku. Zatím je zde poměrně nešťastný přetlak investorů z Ruska a Číny, a to v oblasti rekreačních objektů.

Byzantský svátek

Oblast Soluně a Chalkidiky jsou tradiční náboženskou oblastí navazující na prvokřesťanské osídlení a především byzantskou říši. K tomu ještě přispívá i samostatný mnišský stát Athos, který zde leží a je nositelem ortodoxních tradic a místem udržování učenosti pravoslaví. Ve městě Nea Vrasna (správní jednotka Volvi) se delegace naší ligy zúčastnila tradičního svátku svatých patronů tohoto města - Konstantina a Heleny. Oslavy byly velkolepé a trvaly tři dny, naplněné slavnostními bohoslužbami v kostele zasvěceném svatým patronům, procesími, tradiční lidovou kulturou a setkáními rodáků.

Rytířský řád

V Řecku také již staletí působí rytířský Řád sv.Konstantina a Heleny (na rozdíl od moderních a „mladých“, nikým neuznaných napodobenin). Tento řád sdružuje převážně bývalé vojáky – veterány. Je třeba říci, že armáda zde má velmi vysoké společenské postavení a právě oblast Volvi (město Rentina) je sídlem školícího a výcvikového střediska elitních jednotek a speciálních sil (velmi zajímavá návštěva). Vedení řádu přijalo naší delegaci na prastarém místě - odvěkém shromaždišti rytířů - v areálu Chrámu svaté Mariny. Toto kouzelné místo, a především malý chrám se zvláštní a jedinečnou architekturou, jsou pýchou obyvatel nedaleké vesničky Modi. Ti ho, jak uvádějí historické prameny, sami vystavěli v polovině 18. století na místě někdejší svatyně z dob makedonského krále Archelea I. (413 – 399 př. Kr.), který měl sídlo v nedaleké antické Arethuse. Nový chrám byl vystavěn na popud svatého muže – kněze jménem Themelis, který uviděl ve snu Svatou Marinu, jak se snaží vyjmout svůj obraz z dutého kmenu a umístit jej v kostele, který se má v budoucnu vystavět. Kněz Themelis byl skutečná osoba, která má ve vesnici potomky nosící jeho jméno jako své příjmení. Vedení řádu a duchovenstvo řecké církve vyjádřily plnou podporu a požehnání práci naší ligy v Řecku i EU a projevily zájem o intenzivnější kontakty.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta