Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Pro spolupráci mládeže

V srpnu proběhlo v naší republice jednání zástupců naší ligy se členy regionálního
parlamentu Brjanské oblasti. Na žádost delegace jsme projednali možnosti výměny
sportovních delegací mládeže, organizování ozdravných pobytů v CZ a případné zapojení
studentů do programů EU a příhraniční spolupráce s Ukrajinou a RF.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta