Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Evropská liga plně obstála

Tak jako každý rok musela naše organizace v září podstoupit aktualizaci naší
registrace u Evropské komise. Celý proces byl dne 5.září úspěšně dokončen a naše
organizace je součástí panelu Hlas Evropy kde jsme registrováni pro oblasti:
- Humanitární práce
- práce s mládeží
- rozvoj mezinárodního obchodu malých firem
- publicita a media
- zastupování zájmů národnostních menšin a etnik

To nám umožňuje připomínkovat návrhy zákonu Evropského parlamentu, podávat
podněty a předkládat návrhy k připravované legislativě a aktivně se podílet při tvorbě
vyhlášek a programů. Pro nás spíše teoretickou možností je vyslat zástupce k Evropské
komisy a do Evropského parlamentu k tzv. aktivnímu lobingu to znamená přímou možnost
přesvědčovat zákonodárce o našich návrzích.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta