Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Evropská komise nás požádala o spolupráci

Generální sekretariát Evropské komise nás vyzval k účasti na diskusi o dalším rozvoji humanitární pomoci v rámci EU. Jsou posuzovány záměry organizační, ale i věcné. Někdo preferuje pouhou finanční pomoc, my se spíše zaměřujeme na konkrétní akce nekomerčního charakteru. V tomto směru jsou oceňovány akce, kdy jsme využili internet k získání pomoci a darů pro konkrétní lidi a zcela logicky jsme i na sociálních sítích publikovaly předání této pomoci.

Z doporučení naší Ligy pro Evropskou komisy vybíráme:

  1. Naše organizace Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti, o.s. Doporučuje, aby Evropská komise podpořila vyšší využití současné internetové technologie a společenských sítí, k individualizaci humanitární pomoci, uvědomujeme si, že toto jde jen v oblastech s civilizační strukturou, ale i tak je nutno humanitární pomoc co nejvíce konkretizovat, tak aby organizace jako je naše Liga, byly koordinátorem či zprostředkovatelem náš příklad ukazuje že současné IT technologie to umožňují. Je třeba dát humanitární pomoci osobní rozměr a zbavit jí komerčního stigmatu. Obecný formalismus změnit na formu „od srdce k srdci“. K tomuto jsme připraveni svými zkušenostmi přispět.
  2. Vytvoření rehabilitačních center pro děti zraněné v důsledku válek, náboženských a rasových nepokojů.
  3. Vytváření multikulturních mateřských školek pro adaptaci a integraci cizinců v EU

Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta