Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Schváleny nové stanovy

Ministerstvo vnitra schválilo dne 22.2.2011 nově upravené stanovy, které jsme přijali 6. ledna 2011 na valné hromadě.

Znamená to:

  • bylo oficiálně potvrzeno přejmenování ligy na Evropskou ligu na ochranu lidské důstojnosti
  • ustanovení Výkonného výboru,složeného ze zástupců z  jednotlivých  zemí EU   a spolupracujících   mezinárodních organizací
  • zařazení naší organizace  do rámce obdobných sdružení pracujících v rámci EU a ve spolupráci s Evropskou komisí a parlamentem 

Pro úplnost  opakujeme základní údaje:
Evropská liga pro ochranu lidské důstojnosti o.s.
European league for the defense of humanity dignity,c.a.
IČO:22 66 88 61
IN:22 66 88 61
Registrace Evropské komise  registr organizací  58 16 58 54 227-94
European commision EU interes representatives EC 58 16 58 54 227-94

Zde si je můžete stáhnout

Nové stanovy


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta