Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Setkání delegace Evropské ligy s ekumenickým patriarchou

Zatímco Úřad římského papeže prezentuje katolickou část křesťanstva, ekumenický patriarcha je duchovním vůdcem pravoslavných křesťanů celého světa, respektive křesťanů bývalé Byzantské církve, tedy například také ortodoxních Maronitů, Aramejců, Koptů atd. Je nejvyšší církevní autoritou pro zhruba jednu miliardu lidí z celého světa.

Současný ekumenický patriarcha Bartoloměj I., známý bojovník za náboženskou svobodu a propagátor mezikulturního dialogu, často vyjíždí z tradičního konstantinopolského sídla ekumenického patriarchátu na cesty za svými věřícími po celém světě a setkání se zástupci společenských organizací, místních církví, ale také zástupci státních organizací a institucí.

Vedení naší Evropské ligy na ochranu lidské důstojnosti se dostalo velké cti se jednoho z takových setkání zúčastnit, a to u příležitosti první návštěvy Jeho Svátosti Bartoloměje I. v řeckém klášteře sesterského pravoslavného a misijního řádu Lydia v pobřežním městečku Asprovalta.

Ekumenického patriarchu doprovázeli další světově významní církevní hodnostáři. Při setkání byla zdůrazněna odpovědnost všech věřících i laiků při zachování míru, cestou uplatnění křesťanské morálky i občanské etiky. „Naše  Evropská liga chce k tomuto přispět prohloubením spolupráce  s organizacemi pomáhajícími obětem etnických válek a náboženského fanatismu. Nesmíme být jen trpícími  svědky zániku naší civilizace a křesťanské  tradice,“ uvedl předseda Evropské ligy Dr.Josef Trhlík. Místopředsedkyně Evropské ligy Mgr. Jana Soukupová byla jmenována koordinátorem humanitární spolupráce ligy s řeckými orgány. Závěr patřil společné zádušní mši za Archimandritu Theophila Zissopoulou, zakladatele a obětavého duchovního vůdce řádu Lydia od r.1958 až do odchodu z tohoto světa v roce 2013. Patriarcha na závěr zasadil ve dvoře kláštera olivový strom na památku své návštěvy a společně s dětmi - nadějí tohoto světa - vypustil bílé holubice na znamení společné touhy všech přítomných po důstojném životě v míru a vzájemné úctě.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta