Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Nové informace o činnosti

Zhruba po tříměsíční přestávce začínáme znovu uveřejňovat informace o práci naší organizace. Malý výpadek byl zapříčiněn stážemi našeho vedení v zahraničí a k tomu se ještě přidalo několik služebních cest.

recko 3
Založení ligy a volby v Řecku

V polovině května byla naše delegace v ŘECKU. Konkrétně v Soluni a provincii Kavala. Proběhla řada setkání, při kterých jsme seznámili řecké přátele s principy a posláním naší Ligy. Byl ustaven přípravný výbor. Zúčastnili jsme se také několika předvolebních shromáždění v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a hlavně místních samospráv /správní jednotka Volvi a město Seres/. Tato setkání byla velmi důležitá, protože jsme blíže poznali řecká specifika přípravy a průběhu voleb, a především pak formy a metody předvolební kampaně.

Byznys nabídky

Konkrétním výsledkem je možnost účastnit se aukcí a nákupů pozemků či nemovitostí v přímořských oblastech. Vzhledem k aktuální řecké situaci jde o vysoce zajímavou nabídku. Zatím je zde poměrně nešťastný přetlak investorů z Ruska a Číny, a to v oblasti rekreačních objektů.

Byzantský svátek

Oblast Soluně a Chalkidiky jsou tradiční náboženskou oblastí navazující na prvokřesťanské osídlení a především byzantskou říši. K tomu ještě přispívá i samostatný mnišský stát Athos, který zde leží a je nositelem ortodoxních tradic a místem udržování učenosti pravoslaví. Ve městě Nea Vrasna (správní jednotka Volvi) se delegace naší ligy zúčastnila tradičního svátku svatých patronů tohoto města - Konstantina a Heleny. Oslavy byly velkolepé a trvaly tři dny, naplněné slavnostními bohoslužbami v kostele zasvěceném svatým patronům, procesími, tradiční lidovou kulturou a setkáními rodáků.

Rytířský řád

V Řecku také již staletí působí rytířský Řád sv.Konstantina a Heleny (na rozdíl od moderních a „mladých“, nikým neuznaných napodobenin). Tento řád sdružuje převážně bývalé vojáky – veterány. Je třeba říci, že armáda zde má velmi vysoké společenské postavení a právě oblast Volvi (město Rentina) je sídlem školícího a výcvikového střediska elitních jednotek a speciálních sil (velmi zajímavá návštěva). Vedení řádu přijalo naší delegaci na prastarém místě - odvěkém shromaždišti rytířů - v areálu Chrámu svaté Mariny. Toto kouzelné místo, a především malý chrám se zvláštní a jedinečnou architekturou, jsou pýchou obyvatel nedaleké vesničky Modi. Ti ho, jak uvádějí historické prameny, sami vystavěli v polovině 18. století na místě někdejší svatyně z dob makedonského krále Archelea I. (413 – 399 př. Kr.), který měl sídlo v nedaleké antické Arethuse. Nový chrám byl vystavěn na popud svatého muže – kněze jménem Themelis, který uviděl ve snu Svatou Marinu, jak se snaží vyjmout svůj obraz z dutého kmenu a umístit jej v kostele, který se má v budoucnu vystavět. Kněz Themelis byl skutečná osoba, která má ve vesnici potomky nosící jeho jméno jako své příjmení. Vedení řádu a duchovenstvo řecké církve vyjádřily plnou podporu a požehnání práci naší ligy v Řecku i EU a projevily zájem o intenzivnější kontakty.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta