Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Dary pro kostel

Kostel Povýšení svatého kříže v Teplicích na severu Čech je spojen se začátky české státnosti - stojí v místech byzantského chrámu, který byl s největší pravděpodobností součástí prvního kláštera této oblasti. V  pohraničním území šlo o velmi významné středisko národní víry a sebeuvědomění - je zde pohřben i stavitel gotické podoby chrámu, nejvyšší písař Českého království Volf z Vřesovic. Chrám ale nyní prochází složitým obdobím. Vinou rozporů a nezodpovědnosti bývalého duchovního správce z interiéru zůstaly „holé zdi“. Případ byl  široce publikován a zaujal křesťany i za hranicemi Česka.

20131120_113051(1).jpg

Naše  liga byla požádána o zprostředkování konkrétní pomoci. Proto jsme mohli předat zlatou kazaňskou ikonu, na jejíž zhotovení darovaly prostředky paní Luisa Gladiševa z Moskvy (vedoucí pressslužby Mezinárodní ligy a častý host Teplických lázní) a paní Galina Mochnačevska z Jakutska. Rodiny Mylonasova a Tasoudisova z Volvi v Řecku reagovaly na zprávy z internetu a od přátel (k Čechům, kteří tvoří většinu turistů v této oblasti, mají zdejší lidé velmi vřelý vztah). Řekové zaslali ručně tkaný gobelín se starořeckým textem Otčenáše, model kaditelnici Byzantského chrámu a modrý  kříž (symbol naděje) se zlaceným Ježíšem. Dary byly slavnostně předány novému správci. Zájem o tuto záležitost neupadá, ještě do konce roku počítáme s obdobným předáním projevů solidarity. Vánoce by měly být ve slušném prostředí.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta