Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Zooterapie

Dvůr pod Kořínkou je integrační centrum, které je součástí občanského sdružení Šestý smysl o. s. společnost pro ekologickou výchovu a zooterapii. Sídlí v obci Chotiměř v srdci malebného Českého Středohoří. Centrum vzniklo z důvodu potřeby ukázat dětem (a ne jenom jim) život člověka v souladu s přírodou a jejími obyvateli a jeho hlavním motem je: „přiblížit lidem přírodu a nenásilnou formou jim ukázat, že stojí za to ji milovat a chránit a zároveň přispět k integraci jedince nebo skupiny dětí (lidí) do společnosti“.

Velmi oblíbenou a žádanou činností střediska jsou „pracovní“ hodiny pro děti. Pro seznámení se zvířátky na místní farmě, zde organizují soutěže a dokonce tu probíhají kurzy pro zhotovení malých přírodních suvenýrů. Pracovnice centra s velkým úspěchem u dětí i dospělých také zajíždějí se zvířátky do škol a dětských domovů. Naše liga se rozhodla Dvůr pod Kořínkou podpořit - po první společné propagační akci v září 2013 následují dary v podob pracovního oblečení, v přípravách je nyní pomoc formou workshopu. Více foto ZDE.

pohodi¦Źka v centru 5_13.jpg


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta