Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Úspěšná certifikace u Evropské komise

Naše organizace v září letošního roku úspěšně prošla certifikací u
Evropské komise, což je nezbytné, abychom se mohli účastnit konzultací a
příprav nových zákonů a vyhlášek v EU. Naše liga je oprávněna se
vyjadřovat k návrhům.
-HUMANITARNÍ POMOC
-MLÁDEŽ
-EKOLOGIE
-PODNIKÁNÍ
-TISK A MEDIA

2page_img2.jpg

Je nesporné, že prestiž naší organizace stoupá a je oceňován náš aktivní přístup.

Patronátní škola v Nigerii

Díky iniciativě naší delegátky ve Velké Británii Jane Zdenek, jsme
navázali spolupráci se soukromou školou v městě Abuja v Nigerii. Tato škola
poskytuje vzdělání dětem z místní křesťanské komunity od 2 do 11 let a
dosahuje nebývalých výsledků. Podívejte se prosím na

www.purplinsschool.com

Přemýšlejte přivítáme vaše nápady. Uvažujeme o stážích,materiální pomoci a organizaci sociální služby.

4page_img1.jpg


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta