Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Výročí vítězství nad fašismem

Začátkem května se na řadě míst naší republiky konají slavnosti k výročí
vítězství nad fašismem a k uctění památky padlých hrdinů. Naše liga již tradičně
podporuje setkání u pomníku generála Pattona v obci Dýšina u Plzně.

V této obci, která byla v roce 1945 na demarkační linii Sovětské armády a
armády USA, sami občané za vybrané peníze postavili pomník generálu
Pattonovi. Chtěli tak ocenit jeho významný přínos k aktivnímu boji s fašismem. Jeho
neohroženost a ráznost dnes nabývá na významu v boji s terorismem.

Naše liga vyzývá své členy a přátele k účasti na této slavnosti. Nyní je to v
podstatě jediná příležitost v Evropě kde se mohou neformálně setkat potomci bývalých
spolubojovníků a spojenců z Východu a Západu.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta