Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Další krok ke stavbě památníku

Jak jsme již informovali, začala naše organizace již před dvěma roky plánovat akce ke 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova první porážce Napoleona. Jedním z bodů byl i nápad postavit pylon připomínající oběti všech armád, bez rozdílu národnosti ( zatím zde převažují památníky jednotlivých států). V dubnu jsme učinili další významný krok. Profesor Lavreneko vedl delegaci, která předala obci Přestanov komplexní projekt a plány na stavbu pylonu. Nejvýznamnějším členem delegace byl pan Ing.Čižik, stavitel podnikající v Polsku, Rusku, Francii a Španělku, který přislíbil pylon dodat a stavbu financovat. Za aktivní účast patří ocenění členu naší ligy Ing.Orlovovi a poděkování i Mgr.Vachatovi, místnímu faráři.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta