Human Dignity

Evropská liga na ochranu lidské důstojnosti

 

bulletin.jpg

Liga na konferenci v Kyjevě

V uplynulém roce začala spolupráce naší ligy s obdobnou organizací na Ukrajině. Pomohli jsme vyřešit konkrétní případy ukrajinských občanů a firem v Německu, Portugalsku a Španělsku. Vše se týkalo reklamací zboží, služeb a porušování
zaměstnaneckých práv.

Spolupráce pokračuje a úspěšně se rozvíjí i na úrovni vládních orgánů. Předseda naší Evropské ligy Dr.Josef Trhlík, na pozvání ministra Sergeje Orechova (president vládního úřadu na ochranu práv občanů a spotřebitelů), vystoupil 10.11.2011 na konferenci v Kyjevě.
Přednesl projev s tématikou vzrůstajícího význam ochrany práv občanů v období ekonomické krize. Kdy se tato přesouvá z oblasti humanitární moci do ochrany spotřebitelských práv. V Evropě se díky bohu již neválčí, ale přibylo osobních ekonomických problémů. Naše liga bude nápomocna rozvoji obdobných místních občanských sdružení v etapě, kdy Ukrajina rozvíjí svojí samostatnost a buduje občanskou společnost. Náš referát
byl hlavním vystoupením konference a proto vyvolal diskusi i zajímavé reakce.


Copyright © 2016. All Rights Reserved HUMANDIGNITY.EU, photo agency F.A.L., Web design BaRReta